Защита на личните данни

На 25 май 2018 година в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Европейския съвет за защитата на физическите лица с акцент обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО. В тази връзка искаме да Ви информираме, че Вита Херб ИНТ ЕООД с ЕИК 175150004 и адрес гр. София 1113, бул. “Шипченски проход” № 18, ет. 8, офис 802, прилага всички възможни начини, за да защити личните данни на своите клиенти. По-долу ще откриете информация за това как и защо използваме Вашите лични данни, какви лични данни използваме, както и какви са Вашите права, позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679.

Лични данни са всички данни, чрез които клиентът може да бъде идентифициран пряко или непряко. Пример за лични данни са: три имена, ЕГН, телефонен номер, адрес на местожителство, имейл адрес и други.

Вита Херб ИНТ ЕООД използва Вашите лични данни, за да обработи и изпълни постъпили поръчки и свързани с това дейности като издаване и обработка на фактури и управление на взаимоотношенията с клиенти. Като предоставите личните си данни, ни давате възможността:

 • Да получим и обработим Вашата поръчка;
 • Да доставим желания от Вас продукт до желания от Вас адрес;
 • Да Ви информираме за статуса на поръчката;
 • Да Ви предоставяме подходящи маркетингови съобщения;
 • Да изпълним законноустановените счетоводни и данъчни изисквания.

Използваме следните типове данни, обединени в две групи:

 • Лични данни, предоставени от Вас при поръчка на продукт. Тези данни включват три имена, телефонен номер, адрес за доставка, имейл адрес, номер на банковата сметка в случай, че заплатите нашите продукти чрез банкова транзакция.
 • Лични данни, събрани посредством бисквитката (cookies) в нашия сайт. Тези данни включват държавата и града, в които се намирате, вашия пол, тип устройство, което използвате. Тези данни са обобщени заедно с данните на останалите посетители на сайта ни и чрез тях не можете да бъдете персонално идентифицирани.

Позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате правото да:

 • Поправяте и/или актуализирате Вашите лични данни;
 • Поискате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и съхраняваме;
 • Ограничите обработката на Вашите лични данни от трети страни.
 • Откажете получаването на маркетингови съобщения от Вита Херб ИНТ ЕООД;
 • Поискате прекратяване на използването и заличаване на Ваши лични данни.

Вита Херб ИНТ ЕООД съхранява личните Ви данни в допустимите от закона срокове. В случай, че смятате, че данните Ви са неправилно или нерегламентирано обработвани, молим да се свържете с нас на office@vitaherb.bg. Ако смятате, че искането Ви не е изпълнено в разумен срок можете да се обърнете към КЗЛД.

Вита Херб ИНТ ЕООД не използва данни от трети страни. Вита Херб ИНТ ЕООД предоставя данни на трети страни само и единствено въз основа на договорни споразумения и ангажимент за поверителност от тяхна страна. Трети страни, с които Вита Херб ИНТ ЕООД работи, са доставчици на куриерски услуги, доставчици на счетоводни услуги, доставчици на маркетингови, банкови и хостинг услуги.

Можете да се свържете с нас всеки делничен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. по посочените начини: Email: office@vitaherb.bg, телефонен номер: 02 944 60 06.